Célkitűzéseink

Célkitűzésünk, hogy a helyi sportéletet fellendítsük. Egy átlagos sportegyesület általában ügyesen tartja edzéseit, munkatársai jól tudnak a gyerekekkel és a sportolókkal bánni, kis csoportoknak nagyszerű edzési lehetőségeket biztosít az iskolákban, sportpályákon. Célkitűzésük sok esetben az utánpótlás-nevelés, valamint alapfeltétel, hogy egy-egy sportoló kiscsoport eltartsa az edzőt és a sportegyesület munkatársait.

Egyesületünk a hiányterületek pótlását vállalta fel a következő célokkal:

 • rendszeres népszerűsítő sportprogramok szervezése nagyobb tömegeknek
 • a hagyományos olcsó sportágak (Pl. futás) újrafelfedezése, elterjesztése
 • a fiatalok, gyermekek sportra szoktatása, motiválása
 • a sportos életmód élményeinek megismertetése a gyermekekkel
 • Nyitott iskolaudvar program népszerűsítése, folytatása, több iskolára kiterjesztése
 • Új sportágak behozatala idősebb korosztálynak (nordic walking, gerinctorna…stb)
 • Új sportágak gyermekeknek (igény szerint, az igényfelmérés részben megvan)
 • Nyári sporttábor szervezése (olcsó lehetőség napközis jelleggel)
 • Sportfesztiválok/iskolai sportnapok szervezése

Terveink:

 • Működési terület elsősorban Gazdagrét, de a teljes kerület felé bővítve: főképpen a szabadidősport területén
 • Ingyenes vagy olcsó sportolási lehetőségek biztosítása
 • együttműködés a környék sportegyesületeivel, ezek integrálása
 • sportot népszerűsítő iskolai sportrendezvények, iskolai sportnapok szervezése
 • sporttérkép készítése (gyereksportok, sportágak feltérképezése, igényfelmérés)
 • Sportprogramok hiányainak pótlása
 • Létező sportolási lehetőségek népszerűsítése